1. Vid Gubernskago Goroda Irkutska s zapadnoj Storony

  Strukturtyp:
  Karte
  Jahr:
  1700
  Ort:
  [S.l.]
Just scanned